Stichting Platforms vmbo

Even uit je bubbel en nieuwe dingen leren

kinderen aan tafel.png

Stichting Platforms vmbo werkt samen met alle belangrijke spelers in het onderwijsveld, zoals de ministeries van OCW en VWS, de VO-raad, de MBO Raad, Connect Groen, het platform TL, Platform IT, Vakcollegegroep, SBB, branche-organisaties en vertegenwoordigers namens het bedrijfsleven. Dit alles met als doel de leerlingen in het vmbo een optimale voorbereiding te bieden op opleiding en beroep.

 

Stichting Platforms vmbo geeft mede uitvoering aan Sterk Beroepsonderwijs en Sterk Techniekonderwijs. Beide programma’s hebben onder meer tot doel de samenwerking tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven in de regio te versterken. Voor docenten organiseren de platforms activiteiten met als doel ontwikkelingen in de beroepspraktijk te vertalen naar onderwijs, zodat opleiding en beroep goed op elkaar aansluiten.

 

Twee maal per jaar wordt een informatieve krant bedacht en opgezet met een klein vast team van SPV, tekstschrijvers, fotografen en studioZebravink. De krant wordt gedrukt in een oplage van 175.000 stuks en vervolgens landelijk verspreid onder alle middelbare scholen en belangstellenden.

Vormgeving
Drukwerk

platformsvmbo.nl